Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την παρουσίαση οθόνης, συμπεριλαμβανομένων της διαφάνειας έναρξης, του τρόπου μετάβασης των διαφανειών, του τύπου παρουσίασης, και των επιλογών του δείκτη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης -Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης


Διάλογος παρουσίασης

Περιοχή

Καθορίζει ποιες διαφάνειες θα συμπεριλάβετε στην παρουσίαση οθόνης.

Όλες οι διαφάνειες

Συμπεριλαμβάνει όλες τις διαφάνειες στην παρουσίαση οθόνης.

Από:

Εισάγετε τον αριθμό της διαφάνειας της έναρξης.

Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης

Εκτελεί μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης με τη σειρά που καθορίσατε επιλέγοντας Παρουσίαση οθόνης - Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης.

Λειτουργία παρουσίασης

Επιλέξτε τον τύπο παρουσίασης οθόνης.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζεται μία διαφάνεια σε πλήρη οθόνη.

Σε παράθυρο

Η παρουσίαση διαφανειών εκτελείται στο παράθυρο του προγράμματος LibreOffice.

Βρόχος και μετά επανάληψη

Επανεκκινείται η παρουσίαση οθόνης ύστερα από το διάστημα παύσης που καθορίσατε. Μία διαφάνεια παύσης εμφανίζεται μεταξύ της τελικής διαφάνειας και της διαφάνειας έναρξης, Πιέστε το πλήκτρο Esc για να διακοπεί η παρουσίαση.

Διάρκεια παύσης

Εισάγετε τη διάρκεια της παύσης πριν την επανάληψη της παρουσίασης οθόνης. Αν εισάγετε μηδέν, η παρουσίαση επανεκκινείται άμεσα χωρίς εμφάνιση της διαφάνειας παύσης.

Εμφάνιση λογότυπου

Εμφανίζει το λογότυπο του LibreOffice. Το λογότυπο δεν μπορεί να αλλάξει.

Επιλογές

Αλλαγή διαφανειών χειροκίνητα

Οι διαφάνειες δεν αλλάζουν αυτόματα αν επιλέξετε αυτό το πεδίο.

Ορατός δείκτης ποντικιού

Εμφανίζει το δείκτη του ποντικιού κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Δείκτης ποντικιού σαν μολύβι

Μετατρέπει το δείκτη του ποντικιού σε μολύβι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σχεδίαση σε διαφάνειες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

note

Ο,τιδήποτε γράφετε με τη γραφίδα θα εμφανιστεί στις διαφάνειες σας μετά την έξοδο της προβολής παρουσίασης. Οι ιδιότητες της γραφίδας μπορούν να αλλαχθούν επιλέγοντας το Πλάτος γραφίδας ή την εντολή Αλλαγή χρώματος γραφίδας στο μενού περιβάλλοντος στην εκτελούμενη προβολή παρουσίασης.


Επιτρέπονται εφέ κίνησης

Εμφανίζει όλα τα πλαίσια των κινούμενων αρχείων GIF κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διαφανειών. Αν δεν επιλεγεί αυτή η επιλογή, εμφανίζεται μόνο το πρώτο πλαίσιο του κινούμενου αρχείου GIF.

Αλλαγή διαφανειών πατώντας στο παρασκήνιο

Μεταβαίνει στην επόμενη διαφάνεια όταν πατάτε στο παρασκήνιο μίας διαφάνειας.

Παρουσίαση πάντα σε πρώτο πλάνο

Το παράθυρο του LibreOffice παραμένει σε πρώτο πλάνο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Κανένα άλλο πρόγραμμα δεν εμφανίζει το παράθυρό του μπροστά από την παρουσίασή σας.

Πολλαπλές οθόνες

Από προεπιλογή, η κύρια οθόνη χρησιμοποιείται για τη λειτουργία προβολής διαφανειών. Εάν η τρέχουσα επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται σε περισσότερες από μία οθόνες, μπορείτε να επιλέξετε ποια οθόνη θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία παρουσίασης διαφανειών σε πλήρη οθόνη. Εάν η τρέχουσα επιφάνεια εργασίας καλύπτει μόνο μία οθόνη, ή εάν το χαρακτηριστικό πολλαπλής οθόνης δεν υποστηρίζεται στο τρέχον σύστημα, δεν μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη οθόνη.

Εμφάνιση παρουσίασης

Επιλέξτε μία οθόνη για χρήση της στη λειτουργία παρουσίασης διαφανειών σε πλήρη οθόνη.

Αν το σύστημα σας επιτρέπει να επεκτείνεται ένα παράθυρο σε όλες τις διαθέσιμες οθόνες, μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Όλες οι οθόνες". Σε αυτήν την περίπτωση η παρουσίαση επεκτείνεται σε όλες τις διαθέσιμες οθόνες.

note

Αυτή η ρύθμιση αποθηκεύεται στις ρυθμίσεις χρήστη και όχι μέσα στο έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!