Αλληλεπίδραση

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του επιλεγμένου αντικειμένου όταν πατάτε σε αυτό κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αλληλεπίδραση.

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική, πατήστε

Εικονίδιο αλληλεπίδρασης

Αλληλεπίδραση


Ενέργεια με πάτημα του ποντικιού

Καθορίζει την ενέργεια που θα εκτελείται όταν πατάτε στο επιλεγμένο αντικείμενο κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ενέργειες σε ομαδοποιημένα αντικείμενα.

Καμιά ενέργεια

Δεν συμβαίνει καμία ενέργεια.

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια

Μεταβαίνει προς τα πίσω κατά μία διαφάνεια στην παρουσίαση διαφανειών.

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

Μεταβαίνει μπροστά κατά μία διαφάνεια στην παρουσίαση διαφανειών.

Μετάβαση στην πρώτη διαφάνεια

Μεταβαίνει στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης διαφανειών.

Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια

Μεταβαίνει στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης διαφανειών.

Μετάβαση σε σελίδα ή αντικείμενο

Μεταβαίνει σε μία διαφάνεια ή ένα αντικείμενο με όνομα σε μία διαφάνεια.

Προορισμός

Εμφανίζει τις διαφάνειες και τα αντικείμενα που μπορείτε να εντοπίσετε.

Διαφάνεια / Αντικείμενο

Εισάγετε το όνομα της διαφάνειας ή του αντικειμένου για το οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε αναζήτηση.

Εύρεση

Εφαρμόζει αναζήτηση για την καθορισμένη διαφάνεια ή αντικείμενο.

Μετάβαση στο έγγραφο

Ανοίγει και εμφανίζει ένα αρχείο κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών. Αν επιλέξετε ένα αρχείο του LibreOffice ως έγγραφο προορισμού, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη σελίδα που θα ανοίξει.

Έγγραφο

Καθορίστε την τοποθεσία του εγγράφου του προορισμού.

Έγγραφο

Εισάγετε μια διαδρομή προς το αρχείο που επιθυμείτε να ανοίξετε, ή πατήστε στην Περιήγηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Εξερεύνηση

Εντοπίστε το αρχείο που επιθυμείτε να ανοίξετε.

Αναπαραγωγή ήχου

Αναπαράγει ένα αρχείο ήχου.

Ήχος

Καθορίστε την τοποθεσία του αρχείου ήχου.

Ήχος

Εισάγετε μια διαδρομή προς το αρχείο που επιθυμείτε να ανοίξετε, ή πατήστε στην Περιήγηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Εξερεύνηση

Εντοπίστε το αρχείο που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.

note

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει αρχεία ήχου με το LibreOffice, μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του LibreOffice ξανά και να επιλέξετε Τροποποίηση.


Αναπαραγωγή

Αναπαράγει το επιλεγμένο αρχείο ήχου.

Εκτέλεση προγράμματος

Ξεκινά ένα πρόγραμμα κατά την διάρκεια μιας παρουσίασης διαφανειών.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Εισάγετε τη διαδρομή προς το πρόγραμμα που επιθυμείτε να εκτελεστεί, ή πατήστε Περιήγησηγια να εντοπίσετε το πρόγραμμα.

Εξερεύνηση

Εντοπίστε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να εκτελέσετε.

Εκτέλεση μακροεντολής

Εκτελεί μια μακροεντολή κατά την διάρκεια της παρουσίασης διαφανειών.

Μακροεντολή

Μακροεντολή

Εισάγετε μια διαδρομή προς τη μακροεντολή που επιθυμείτε να εκτελεστεί, ή πατήστε στην Περιήγηση για να εντοπίσετε τη μακροεντολή.

Εξερεύνηση

Εντοπίστε τη μακροεντολή που επιθυμείτε να εκτελέσετε.

Τερματισμός παρουσίασης

Τερματίζει την παρουσίαση.

Εκκίνηση ενέργειας αντικειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε την καταχώρηση "Εκκίνηση ενέργειας αντικειμένου" για εισηγμένα αντικείμενα OLE.

Επεξεργασία

Ανοίγει το αντικείμενο στη λειτουργία επεξεργασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!