Παράθυρο κίνησης

Αναθέτει εφέ σε επιλεγμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Παρουσίαση προβολής - Προσαρμοσμένη κίνηση εικόνας.

Στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, πατήστε

Εικονίδιο προσαρμοσμένης κινούμενης εικόνας

Προσαρμοσμένα εφέ κίνησης


Κατάλογος με εφέ κίνησης

Ο κατάλογος με τα εφέ κίνησης εμφανίζει όλα τα κινούμενα σχέδια για την τρέχουσα διαφάνεια.

Κάθε καταχώριση καταλόγου αποτελείται από τις παρακάτω δύο γραμμές:

Προσθήκη

Προσθέτει ένα άλλο εφέ κίνησης για το επιλεγμένο αντικείμενο στη διαφάνεια.

Αφαίρεση

Αφαιρεί τα επιλεγμένα κινούμενα εφέ από τον κατάλογο κίνησης.

Αλλαγή ταξινόμησης

Πατήστε σε κάποιο από τα πλήκτρα για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κινούμενο εφέ πάνω ή κάτω στον κατάλογο.

Κατηγορία

Επιλέξτε κατηγορία εφέ κίνησης. Οι παρακάτω κατηγορίες είναι διαθέσιμες:

Εφέ

Επιλέξτε ένα εφέ κίνησης.

Έναρξη

Εμφανίζει πότε το επιλεγμένο εφέ κίνησης πρέπει να ξεκινήσει. Οι παρακάτω επιλογές έναρξης είναι διαθέσιμες:

Ιδιότητες: κατεύθυνση, ποσότητα, χρώμα, χρώμα πλήρωσης, μέγεθος, χρώμα γραμμής, γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς, οικογένεια γραμματοσειρών

Επιλέγει τις πρόσθετες ιδιότητες της κίνησης. Πατήστε στο πλήκτρο Επιλογές για να ανοίξετε τον διάλογο Επιλογές εφέ, όπου μπορείτε να επιλέξετε και να εφαρμόσετε τις ιδιότητες.

Διάρκεια

Καθορίζει τη διάρκεια του επιλεγμένου κινούμενου εφέ.

Καθυστέρηση

Η κίνηση ξεκινά καθυστερημένα κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Αυτόματη προεπισκόπηση

Επιλέξτε να κάνετε προεπισκόπηση νέων ή επεξεργασμένων εφέ στη διαφάνεια ενώ τα αναθέτετε.

Αναπαραγωγή

Αναπαράγει το επιλεγμένο κινούμενο εφέ στην προεπισκόπηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!