Εφέ κίνησης

Δημιουργεί μία προσαρμοσμένη κίνηση στην τρέχουσα διαφάνεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο υφιστάμενα αντικείμενα για να δημιουργήσετε κίνηση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κινούμενη εικόνα


tip

Μπορείτε να αντιγράψετε και να κάνετε επικόλληση κινούμενων αντικειμένων στο LibreOffice Writer.


Εφέ κίνησης

Εμφανίζει μία προεπισκόπηση των αντικειμένων στο εφέ κίνησης. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το κουμπί Αναπαραγωγή για να εμφανίσετε το εφέ κίνησης.

Μεταβαίνει στην πρώτη εικόνα στην ακολουθία κίνησης.

Εικονίδιο

Πρώτη εικόνα

Αναπαράγει την κίνηση προς τα πίσω.

Εικονίδιο

Προς τα πίσω

Σταματά την αναπαραγωγή της κίνησης.

Εικονίδιο

Διακοπή

Παίζει την κίνηση.

Εικονίδιο

Αναπαραγωγή

Μεταβαίνει στην τελευταία εικόνα της ακολουθίας κίνησης.

Εικονίδιο

Τελευταία εικόνα

Αριθμός εικόνας

Δείχνει τη θέση της τρέχουσας εικόνας στην ακολουθία κίνησης. Εάν θέλετε να προβάλετε μια άλλη εικόνα, εισάγετε τον αριθμό της και πατήστε τα βέλη πάνω και κάτω.

Διάρκεια

Εισάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων για να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν διαλέξετε την επιλογή Αντικείμενο ψηφιογραφίας στο πεδίο Ομάδας κίνησης.

Αρίθμηση επαναλήψεων

Καθορίζει τον αριθμό των φορών που θα αναπαραχθεί η κίνηση. Αν επιθυμείτε να αναπαράγεται συνεχόμενα, επιλέξτε Μέγιστο.

Εικόνα

Προσθέτει ή αφαιρεί αντικείμενα από το εφέ κίνησής σας.

Εφαρμογή αντικειμένου

Προσθέτει τα επιλεγμένα αντικείμενα ως μια μοναδική εικόνα.

Εικονίδιο

Εφαρμογή αντικειμένου

Εφαρμογή αντικειμένων μεμονωμένα

Προσθέτει μία εικόνα για κάθε επιλεγμένο αντικείμενο. Αν επιλέξετε ένα ομαδοποιημένο αντικείμενο, δημιουργείται μία εικόνα για κάθε αντικείμενο στην ομάδα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κίνηση, όπως ένα κινούμενο GIF, και να πατήσετε σε αυτό το εικονίδιο για να το ανοίξετε για επεξεργασία. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της κίνησης, πατήστε στη Δημιουργία για να εισάγετε μία νέα κίνηση στη διαφάνειά σας.

Εικονίδιο

Εφαρμογή αντικειμένων μεμονωμένα

Διαγραφή τρέχουσας εικόνας

Διαγράφει την τρέχουσα εικόνα από την ακολουθία κίνησης.

Εικονίδιο

Διαγραφή τρέχουσας εικόνας

Διαγραφή όλων των εικόνων

Διαγράφει όλες τις εικόνες στην κίνηση.

Εικονίδιο

Διαγραφή όλων των εικόνων

Αριθμός

Συνολικός αριθμός εικόνων στην κίνηση.

Ομάδα κίνησης

Καθορίζει τις ιδιότητες αντικειμένων για την κίνησή σας.

Ομαδοποίηση αντικειμένου

Συναρμολογεί εικόνες σε ένα απλό αντικείμενο έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ομάδα. Μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε μεμονωμένα αντικείμενα διπλοπατώντας την ομάδα στη διαφάνεια.

Αντικείμενο bitmap

Συνδυάζει εικόνες σε μια μοναδική εικόνα.

Στοίχιση

Στοιχίζει τις εικόνες στην κίνησή σας.

Δημιουργία

Εισάγει την κίνηση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!