Εναλλαγή διαφανειών

Καθορίζει το ειδικό εφέ που αναπαράγεται όταν εμφανίζετε μία διαφάνεια κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Μετάβαση διαφανειών.


Εικονίδιο συμβουλής

Για να εφαρμόσετε το ίδιο εφέ μετάβασης σε περισσότερες από μία διαφάνειες, μεταβείτε στην Ταξινόμηση διαφανειών, επιλέξτε τις διαφάνειες και ύστερα επιλέξτε Διαφάνεια - Μετάβαση διαφανειών.


Μετάβαση διαφάνειας

Επιλέξτε τη μετάβαση διαφάνειας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επιλεγμένες διαφάνειες.

Παραλλαγή

Επιλέξτε μια παραλλαγή της μετάβασης. Αυτός ο κατάλογος είναι διαθέσιμος μόνο για συγκεκριμένες μεταβάσεις.

Διάρκεια

Καθορίζει τη διάρκεια της μετάπτωσης της διαφάνειας.

Ήχος

Παραθέτει ήχους που μπορούν να αναπαραχθούν κατά τη διάρκεια μετάβασης της διαφάνειας.

Κίνηση μέχρι τον επόμενο ήχο

Επιλέξτε να αναπαράγεται η ήχος με επανάληψη μέχρι να ξεκινήσει κάποιος άλλος ήχος.

Μετάβαση σε διαφάνεια

Καθορίζει τον τρόπο μετάβασης στην επόμενη διαφάνεια.

Με το πάτημα του ποντικιού

Επιλέξτε τη μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια με το πάτημα του ποντικιού.

Αυτόματα ύστερα

Επιλέξτε τη μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια ύστερα από έναν αριθμό δευτερολέπτων. Εισάγετε τα δευτερόλεπτα στο αριθμητικό πεδίο δίπλα στο περιστρεφόμενο κουμπί, ή πατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί.

Εφαρμογή μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες

Εφαρμόζει την επιλεγμένη εναλλαγή διαφανειών σε όλες τις διαφάνειες στο τρέχον έγγραφο παρουσίασης.

Αναπαραγωγή

Εμφανίζει την εναλλαγή της τρέχουσας διαφάνειας ως προεπισκόπηση.

Αυτόματη προεπισκόπηση

Επιλέξτε την εμφάνιση των εναλλαγών των διαφανειών αυτόματα στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!