Συλλαβισμός

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή συλλαβισμού για αντικείμενα κειμένου. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το συλλαβισμό για κάθε παράγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!