Πίσω από αντικείμενο

Μεταβάλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πίσω από το αντικείμενο

Πίσω από το αντικείμενο


Επιλέξτε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να μετακινηθούν πίσω από ένα άλλο αντικείμενο. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Τακτοποίηση - Πίσω από αντικείμενο και ύστερα πατήστε σε ένα αντικείμενο στη διαφάνειά σας.

note

Η διάταξη των αντικειμένων επηρεάζει τη σειρά στοίβαξης όλων των αντικειμένων στο έγγραφό σας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!