Μπροστά από αντικείμενο

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μπροστά από το αντικείμενο

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ταξινόμηση - Μπροστά από το αντικείμενο

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Τακτοποίηση - Μπροστά από το αντικείμενο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Μπροστά από το αντικείμενο

Μπροστά από το αντικείμενο


Επιλέξτε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να μετακινηθούν στο προσκήνιο. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Τακτοποίηση - Μπροστά από αντικείμενο, και ύστερα πατήστε σε ένα αντικείμενο στη διαφάνειά σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!