Τακτοποίηση

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τακτοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Τακτοποίηση

Τακτοποίηση


Επιλογή καλυπτόμενων αντικειμένων

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα πάνω ένα επίπεδο, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στην κορυφή της σειράς στοίβαξης.

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα κάτω ένα επίπεδο, ώστε να είναι πιο κοντά στο τέλος της σειράς στοίβαξης.

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Μπροστά από αντικείμενο

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Πίσω από αντικείμενο

Μεταβάλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Αναστροφή

Αναστρέφει την ταξινόμηση της στοίβας των επιλεγμένων αντικειμένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!