Συνδέσεις

Καθορίζει τις ιδιότητες μίας σύνδεσης.

Τύπος

Εμφανίζει τους τύπους σύνδεσης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι.Υπάρχουν τέσσερις τύποι σύνδεσης: τυπική, γραμμική, ευθεία, και καμπυλωτή.

Ασυμμετρία γραμμής

Καθορίζει την ασυμμετρία μίας γραμμής σύνδεσης, Το παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζει το αποτέλεσμα.

Γραμμή 1

Εισάγετε μία τιμή ασυμμετρίας για τη Γραμμή 1.

Γραμμή 2

Εισάγετε μία τιμή ασυμμετρίας για τη Γραμμή 2.

Γραμμή 3

Εισάγετε μία τιμή ασυμμετρίας για τη Γραμμή 3.

Διάστιχο γραμμής

Καθορίζει το διάστιχο για τις συνδέσεις.

Οριζόντια αρχή

Εισάγετε το μήκος του οριζόντιου διαστήματος που επιθυμείτε στην αρχή της σύνδεσης.

Κατακόρυφη αρχή

Εισάγετε το μήκος του κατακόρυφου διαστήματος που επιθυμείτε στην αρχή της σύνδεσης.

Οριζόντιο τέλος

Εισάγετε το μήκος του οριζόντιου διαστήματος που επιθυμείτε στο τέλος της σύνδεσης.

Κατακόρυφο τέλος

Εισάγετε το μήκος του κατακόρυφου διαστήματος που επιθυμείτε στο τέλος της σύνδεσης.

Επαναφορά ασυμμετρίας γραμμής

Επαναφέρει τις τιμές λοξής γραμμής στην προεπιλογή. (Αυτή η εντολή είναι προσβάσιμη μόνο μέσω του μενού περιβάλλοντος).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!