Διαστασιολόγηση

Μεταβάλει τις ιδιότητες για το μήκος, τη μέτρηση και τις βοηθητικές γραμμές για την επιλεγμένη γραμμή διαστάσεων.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το πρότυπο γραμμής ή βέλους μίας γραμμής διαστάσεων, επιλέξτε Μορφή - Γραμμή.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος μιας γραμμής διαστάσεων, επιλέξτε Διαστάσεις.

Στη γραμμή εργαλείων Γραμμές και βέλη, πατήστε το εικονίδιο Γραμμή διάστασης.

Εικονίδιο

Γραμμή διαστάσεων


Μια γραμμή διάστασης εισάγεται πάντα στη στρώση που ονομάζεται Γραμμές διαστάσεων. Εάν ορίσετε αυτήν τη στρώση σε αόρατη, δεν θα δείτε καμιά γραμμή διαστάσεων στο σχέδιό σας.

Γραμμή

Καθορίζει τις ιδιότητες απόστασης της γραμμής διαστάσεων και των βοηθητικών γραμμών μεταξύ τους και σε σχέση με τη βασική γραμμή.

Απόσταση γραμμών

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ της γραμμής διαστάσεων και της βασικής γραμμής (απόσταση γραμμών = 0).

Προεξοχή βοηθητικών γραμμών

Καθορίζει το μήκος των αριστερών και δεξιών βοηθητικών γραμμών που ξεκινούν από τη βασική γραμμή (απόσταση γραμμών = 0). Οι θετικές τιμές επεκτείνουν τις βοηθητικές γραμμές πάνω από τη βασική γραμμή και οι αρνητικές τιμές κάτω από τη βασική γραμμή.

Απόσταση βοηθητικών γραμμών

Καθορίζει το μήκος των αριστερών και δεξιών βοηθητικών γραμμών που ξεκινούν από τη γραμμή διαστάσεων. Οι θετικές τιμές επεκτείνουν τις βοηθητικές γραμμές πάνω από τη γραμμή διαστάσεων και οι αρνητικές τιμές κάτω από τη γραμμή διαστάσεων.

Αριστερή βοηθητική γραμμή

Καθορίζει το μήκος της αριστερής βοηθητικής γραμμής που ξεκινά από τη γραμμή διαστάσεων. Οι θετικές τιμές επεκτείνουν τη βοηθητική γραμμή κάτω από τη γραμμή διαστάσεων και οι αρνητικές τιμές πάνω από τη γραμμή διαστάσεων.

Δεξιά βοηθητική γραμμή

Καθορίζει το μήκος της δεξιάς βοηθητικής γραμμής που ξεκινά από τη γραμμή διαστάσεων. Οι θετικές τιμές επεκτείνουν τη βοηθητική γραμμή κάτω από τη γραμμή διαστάσεων και οι αρνητικές τιμές πάνω από τη γραμμή διαστάσεων.

Γραμμή διαστάσεων κάτω από το αντικείμενο

Αναστρέφει τις ιδιότητες που καθορίστηκαν στην περιοχή Γραμμή.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για την προβολή των ιδιοτήτων των γραμμών.

Υπόμνημα

Καθορίζει τις ιδιότητες του κειμένου διαστάσεων.

Θέση κειμένου

Καθορίζει την θέση του κειμένου διαστάσεων σε σχέση με τη γραμμή διαστάσεων και τις βοηθητικές γραμμές.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα πεδία ελέγχου Αυτομάτως κατακόρυφα και Αυτομάτως οριζόντια πρέπει να έχουν αναιρεθεί πριν να μπορείτε να αναθέσετε την Θέση κειμένου.


Αυτομάτως κατακόρυφα

Καθορίζει τη βέλτιστη κατακόρυφη θέση για το κείμενο διαστάσεων.

Αυτομάτως οριζόντια

Καθορίζει τη βέλτιστη οριζόντια θέση για το κείμενο διαστάσεων.

Εμφάνιση μονάδων μέτρησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις μονάδες μέτρησης διαστάσεων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία μονάδα μέτρησης που επιθυμείτε να εμφανίζεται από τον κατάλογο.

Παράλληλα στη γραμμή

Εμφανίζει το κείμενο παράλληλα ή με γωνία 90 μοιρών με τη γραμμή διαστάσεων.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!