Διάταξη

Ανοίγει ένα υπομενού με διατάξεις διαφανειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Διάταξη.


Αλλαγή και προσθήκη κύριας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!