Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες από τον πίνακα.

Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δρομέας του ποντικιού βρίσκεται μέσα σε ένα πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή εργαλείων Πίνακας πατήστε

Icon

Διαγραφή στήλης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!