Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Διάλογος σχεδίασης διαφάνειας

Πρότυπο διαφάνειας

Εμφανίζει τα σχέδια διαφάνειας που μπορείτε να εφαρμόσετε στη διαφάνειά σας. Επιλέξτε ένα σχέδιο και πατήστε Εντάξει για να το εφαρμόσετε στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εναλλαγή παρασκηνίου σελίδας

Εφαρμόζει το παρασκήνιο του επιλεγμένου σχεδίου διαφάνειας σε όλες τις διαφάνειες στο έγγραφό σας.

Διαγραφή μη χρησιμοποιημένων παρασκηνίων

Διαγράφει τις μη αναφερόμενες διαφάνειες παρασκηνίου και διατάξεις παρουσίασης από το έγγραφό σας.

Φόρτωση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!