Αλλαγή κύριας διαφάνειας

Εμφανίζει τον διάλογο Διαθέσιμες κύριες διαφάνειες, όπου μπορείτε να επιλέξετε σχήμα διάταξης για την τρέχουσα διαφάνεια. Οποιαδήποτε αντικείμενα στη σχεδίαση διαφάνειας εισάγονται πίσω από τα αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Αλλαγή κύριας διαφάνειας


Διάλογος σχεδίασης διαφάνειας

Πρότυπο διαφάνειας

Εμφανίζει τα σχέδια διαφάνειας που μπορείτε να εφαρμόσετε στη διαφάνειά σας. Επιλέξτε ένα σχέδιο και πατήστε Εντάξει για να το εφαρμόσετε στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εναλλαγή παρασκηνίου σελίδας

Εφαρμόζει το παρασκήνιο του επιλεγμένου σχεδίου διαφάνειας σε όλες τις διαφάνειες στο έγγραφό σας.

Διαγραφή μη χρησιμοποιημένων παρασκηνίων

Διαγράφει τις μη αναφερόμενες διαφάνειες παρασκηνίου και διατάξεις παρουσίασης από το έγγραφό σας.

Φόρτωση

Εμφανίζει τον διάλογο Φόρτωση κύριας διαφάνειας, όπου μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετα σχέδια διαφανειών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!