Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές από τον πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή εργαλείων Πίνακας πατήστε

Icon

Διαγραφή γραμμής


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!