Μορφοποίηση κελιών

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, γραμματοσειρές, εφέ γραμματοσειρών, περιγράμματα και παρασκήνιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή πινάκων, πατήστε Ιδιότητες πίνακα.


Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Εφέ γραμματοσειράς

Καθορίστε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!