Όνομα αρχείου

Εισάγει το όνομα για το ενεργό αρχείο. Το όνομα εμφανίζεται μόνο αφού αποθηκεύσετε το αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Όνομα αρχείου


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!