Συντάκτης

Εισάγει τα ονόματα και τα επώνυμα που κατηγοριοποιούνται στα δεδομένα χρήστη για το LibreOffice στην ενεργή διαφάνεια.

Για επεξεργασία του ονόματος, επιλέξτε - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Συντάκτης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!