Αριθμός σελίδας

Εισάγει τον αριθμό σελίδας στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα. Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμό σελίδας σε κάθε διαφάνεια, επιλέξτε Προβολή - Κύρια και εισάγετε το πεδίο αριθμού σελίδας. Για να αλλάξετε τη μορφή αριθμού, επιλέξτε την καρτέλα - Ιδιότητες - Σελίδα και κατόπιν επιλέξτε μια μορφή από τον κατάλογο στην περιοχή Ρυθμίσεις διάταξης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Αριθμός σελίδας


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!