Ώρα (σταθερή)

Εισάγει την τρέχουσα ώρα στη διαφάνειά σας ως σταθερό πεδίο. Η ώρα δεν ενημερώνεται αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Χρόνος (σταθερός)


Για να επεξεργαστείτε ένα εισηγμένο πεδίο στη διαφάνειά σας, διπλοπατήστε στο πεδίο, τοποθετήστε τον δρομέα του ποντικιού σας μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα στο πεδίο και επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!