Ημερομηνία (μεταβλητή)

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία στη διαφάνειά σας ως μεταβλητό πεδίο. Η ημερομηνία ενημερώνεται αυτόματα όταν κάνετε ξανά φόρτωση του αρχείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία (μεταβλητή)


Για να επεξεργαστείτε ένα εισηγμένο πεδίο στη διαφάνειά σας, διπλοπατήστε στο πεδίο, τοποθετήστε τον δρομέα του ποντικιού σας μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα στο πεδίο και επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!