Πεδία

Δείχνει τα κοινά πεδία τα οποία μπορείτε να εισάγετε στη διαφάνειά σας.

Αν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ένα πεδίο στη διαφάνειά σας, επιλέξτε το και επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο


Ημερομηνία (σταθερή)

Η εντολή αυτή εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία συστήματος ως πεδίο στο έγγραφό σας. Η ημερομηνία δεν θα ενημερώνεται.

Ημερομηνία (μεταβλητή)

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία στη διαφάνειά σας ως μεταβλητό πεδίο. Η ημερομηνία ενημερώνεται αυτόματα όταν κάνετε ξανά φόρτωση του αρχείου.

Ώρα (σταθερή)

Εισάγει την τρέχουσα ώρα στη διαφάνειά σας ως σταθερό πεδίο. Η ώρα δεν ενημερώνεται αυτόματα.

Ώρα (μεταβλητή)

Εισάγει την τρέχουσα ώρα στη διαφάνειά σας ως μεταβλητό πεδίο. Η ώρα ενημερώνεται αυτόματα όταν κάνετε ξανά φόρτωση του αρχείου.

Συντάκτης

Εισάγει τα ονόματα και τα επώνυμα που κατηγοριοποιούνται στα δεδομένα χρήστη για το LibreOffice στην ενεργή διαφάνεια.

Αριθμός σελίδας

Εισάγει τον αριθμό σελίδας στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα. Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμό σελίδας σε κάθε διαφάνεια, επιλέξτε Προβολή - Κύρια και εισάγετε το πεδίο αριθμού σελίδας. Για να αλλάξετε τη μορφή αριθμού, επιλέξτε την καρτέλα - Ιδιότητες - Σελίδα και κατόπιν επιλέξτε μια μορφή από τον κατάλογο στην περιοχή Ρυθμίσεις διάταξης.

Όνομα αρχείου

Εισάγει το όνομα για το ενεργό αρχείο. Το όνομα εμφανίζεται μόνο αφού αποθηκεύσετε το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!