Διαφάνεια σύνοψης

Δημιουργεί μια νέα διαφάνεια που περιέχει έναν αδιάτακτο κατάλογο από τους τίτλους των διαφανειών που ακολουθούν την επιλεγμένη διαφάνεια. Η περιληπτική διαφάνεια εισάγεται πίσω από την τελευταία διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Διαφάνεια σύνοψης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!