Διαφάνεια σύνοψης

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια που περιέχει έναν κατάλογο με κουκκίδες των διαφανειών που ακολουθούν την επιλεγμένη διαφάνεια. Η πρωτεύουσα διαφάνεια εισάγεται πίσω από την τελευταία διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Διαφάνεια σύνοψης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!