Ανάπτυξη διαφάνειας

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια από οποιοδήποτε σημείο διάρθρωσης ανώτερου επιπέδου (το κείμενο ένα επίπεδο παρακάτω από το κείμενο του τίτλου στην ιεραρχία διάρθρωσης) στην επιλεγμένη διαφάνεια. Τα σημεία διάρθρωσης κάτω από το ανώτερο επίπεδο στην αρχική διαφάνεια μετακινούνται πάνω ένα επίπεδο στη νέα διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ανάπτυξη διαφάνειας


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή Ανάπτυξη διαφάνειας αν η διάταξη της διαφάνειάς σας περιέχει ένα αντικείμενο τίτλου και ένα αντικείμενο διάρθρωσης.

Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την αρχική διαφάνεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!