Διπλότυπο διαφάνειας

Εισάγει ένα αντίγραφο της τρέχουσας διαφάνειας ύστερα από την τρέχουσα διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Διπλότυπο διαφάνειας


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!