Εισαγωγή κειμένου

Εισάγει κείμενο από αρχείο ASCII, RTF, ή HTML σε μία ενεργή διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο Εισαγωγής διαφάνειας από αρχείο


Το εισαγόμενο κείμενο χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μορφοποίηση κειμένου της ενεργής διαφάνειας. Εάν θέλετε, μπορείτε να σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στη διαφάνειά σας και έπειτα να εισάγετε το κείμενο. Το πλαίσιο επεκτείνεται αυτόματα προς τα κάτω για μεγαλύτερα αποσπάσματα κειμένου.

Κατάλογος προβολής

Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να εισάγετε από τον κατάλογο.

Σύνδεσμος

Εισάγει το κείμενο ως σύνδεσμο. Οι σύνδεσμοι ενημερώνονται αυτόματα όταν τροποποιείται το αρχείο προέλευσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!