Στήλες

Εισάγει μια νέα στήλη στα αριστερά του ενεργού κελιού. Ο αριθμός των στηλών που εισάγονται αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων στηλών. Οι υπάρχουσες στήλες μετακινούνται προς τα δεξιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Εισαγωγή - Στήλες


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!