Γραμμές

Εισάγει μια νέα γραμμή πριν από το ενεργό κελί. Ο αριθμός των γραμμών που εισάγονται αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων γραμμών. Οι υπάρχουσες γραμμές μετακινούνται προς τα κάτω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμές


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!