Σειρές

Εισάγει μια νέα σειρά πριν από το ενεργό κελί. Ο αριθμός των σειρών που εισάγονται αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων σειρών. Οι υπάρχουσες σειρές μετακινούνται προς τα κάτω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Εισαγωγή - Σειρές


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!