Σημείο/Γραμμή προσκόλλησης

Εισάγει ένα σημείο ή μία γραμμή συγκράτησης (γνωστό επίσης ως βοηθητική γραμμή) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε γρήγορη στοίχιση αντικειμένων. Τα σημεία και οι γραμμές συγκράτησης δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή Σημείου/Γραμμής συγκράτησης (Μόνο LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Εισαγωγή σημείου/γραμμής συγκράτησης


tip

Μπορείτε να μεταφέρετε μία γραμμή προσαρμογής από τους χάρακες και να την απελευθερώσετε στη σελίδα. Για να διαγράψετε μία γραμμή προσαρμογής, μεταφέρετέ την στον χάρακα.


Σχεδιάστε ή μετακινήστε ένα αντικείμενο δίπλα σε ένα σημείο ή γραμμή συγκράτησης για να κάνετε προσαρμογή κατά τοποθεσία.

Για ορισμό της περιοχής προσκόλλησης, διαλέξτε στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών.

Διάλογος αντικειμένου προσκόλλησης

Θέση

Καθορίζει την τοποθεσία ενός επιλεγμένου σημείου ή γραμμής συγκράτησης στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

note

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε ένα σημείο ή γραμμή συγκράτησης σε μία νέα τοποθεσία.


Άξονας X

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε μεταξύ του σημείου ή της γραμμής προσαρμογής και του αριστερού άκρου της σελίδας.

Άξονας Y

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε μεταξύ του σημείου ή της γραμμής προσαρμογής και του πάνω άκρου της σελίδας.

Τύπος

Καθορίστε τον τύπο του σημείου προσαρμογής που επιθυμείτε να εισάγετε.

Σημείο

Εισάγει ένα σημείο προσαρμογής.

Κατακόρυφη

Εισάγει μία κατακόρυφη γραμμή προσαρμογής.

Οριζόντια

Εισάγει μία οριζόντια γραμμή προσαρμογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!