Χρώμα/Διαβάθμιση του γκρι

Εμφανίζει διαφάνειες με χρώμα, διαβάθμιση του γκρι, ή ασπρόμαυρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Χρώμα/Κλίμακα του γκρι.


Χρώμα

Εμφανίζει τις διαφάνειες με χρώμα.

Διαβάθμιση του γκρι

Εμφανίζει τις διαφάνειες σε αποχρώσεις του μαύρου και του άσπρου.

Ασπρόμαυρο

Εμφανίζει τις διαφάνειες σε καθαρό μαύρο ή λευκό χωρίς απόχρωση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!