Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Προσθέτει ή αλλάζει κείμενο σε δεσμευτικά θέσης στην αρχή και στο τέλος διαφανειών και κύριων διαφανειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αριθμός σελίδας.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ημερομηνία και ώρα.


Το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο περιέχει τις ακόλουθες σελίδες καρτέλας:

Προσθήκη κεφαλίδας ή υποσέλιδου σε όλες τις διαφάνειες

Αλλαγή και προσθήκη κύριας

Διάλογος κεφαλίδας υποσέλιδου

Συμπερίληψη στη διαφάνεια

Καθορίστε τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στις διαφάνειές σας.

Κεφαλίδα

Προσθέτει το κείμενο που εισάγετε στο πεδίο Κείμενο κεφαλίδας στην αρχή της διαφάνειας.

Κείμενο κεφαλίδας

Προσθέτει το κείμενο που εισάγετε στην αρχή της διαφάνειας.

Ημερομηνία και ώρα

Προσθέτει την ημερομηνία και την ώρα στη διαφάνεια.

Σταθερό

Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που εισάγετε στο πεδίο κειμένου.

Μεταβλητό

Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκε η διαφάνεια. Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας από τον κατάλογο.

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα για τη μορφή ημερομηνίας και ώρας.

Υποσέλιδο

Προσθέτει το κείμενο που εισάγετε στο πεδίο Κείμενο υποσέλιδου στο τέλος της διαφάνειας.

Κείμενο υποσέλιδου

Προσθέτει το κείμενο που εισάγετε στο τέλος της διαφάνειας.

Αριθμός διαφάνειας / Αριθμός σελίδας

Προσθέτει το αριθμό διαφάνειας ή τον αριθμό σελίδας.

Απόκρυψη στην πρώτη διαφάνεια

Δεν εμφανίζει την καθορισμένη σας πληροφορία στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασής σας.

Εφαρμογή σε όλες

Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις σε όλες τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κύριων διαφανειών.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στις επιλεγμένες διαφάνειες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!