Κύριες σημειώσεις

Εμφανίζει τις κύριες σημειώσεις, όπου μπορείτε να καθορίσετε την προεπιλεγμένη μορφοποίηση για σημειώσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Σημειώσεις.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!