Κύρια διαφάνεια

Αλλάζει στην προβολή κύριας διαφάνειας, όπου μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να εμφανίζονται σε όλες τις διαφάνειες που χρησιμοποιούν την ίδια κύρια διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!