Κύριο

Εναλλάσσει σε μία από τις αρκετές κύριες προβολές, όπου μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται σε όλες τις διαφάνειες της προβολής σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια.


Κύρια διαφάνεια

Αλλάζει στην προβολή κύριας διαφάνειας, όπου μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να εμφανίζονται σε όλες τις διαφάνειες που χρησιμοποιούν την ίδια κύρια διαφάνεια.

Κύριες σημειώσεις

Εμφανίζει τις κύριες σημειώσεις, όπου μπορείτε να καθορίσετε την προεπιλεγμένη μορφοποίηση για σημειώσεις.

Κύρια στοιχεία

Προσθέτουν κεφαλίδα, υποσέλιδο, ημερομηνία, και δεσμευτικά θέσης αριθμού διαφάνειας στην κύρια διαφάνεια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!