Παρουσίαση οθόνης

Ξεκινά την προβολή διαφανειών σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή παρουσίασης - Προβολή παρουσίασης.

F5

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική, πατήστε

Εικονίδιο εμφάνισης διαφάνειας

Παρουσίαση διαφανειών


Μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για την εκτέλεση μίας παρουσίασης διαφανειών επιλέγοντας Παρουσίαση οθόνης - Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης.

Καθορίστε εάν μια παρουσίαση διαφάνειας αρχίζει με την τρέχουσα διαφάνεια ή με την πρώτη διαφάνεια στο - LibreOffice Impress - Γενικά.

Για να ξεκινήσει μία παρουσίαση οθόνης, εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!