Σημειώσεις

Αλλάζει στην προβολή σημειώσεων, όπου μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στις διαφάνειές σας. Οι σημειώσεις είναι κρυφές από το ακροατήριο όταν κάνετε την παρουσίασή σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Σημειώσεις.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!