Ταξινόμηση διαφανειών

Εμφανίζει μικρογραφικές εκδόσεις των διαφανειών, έτσι ώστε να μπορούν να αναταξινομηθούν εύκολα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών


Τροποποίηση της ταξινόμησης διαφανειών

Χρήση πλήκτρων συντόμευσης στο LibreOffice Impress

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!