Διάρθρωση

Αλλάζει στην προβολή διάρθρωσης, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να αναδιατάξετε τους τίτλους και τις επικεφαλίδες της διαφάνειας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Διάρθρωση.


Η γραμμή Μορφοποίηση κειμένου περιέχει τα ακόλουθα εικονίδια για τους τίτλους διαφανειών:Προβιβασμός, Υποβιβασμός, Μετακίνηση προς τα πάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω. Αν επιθυμείτε να αναδιατάξετε τους τίτλους διαφανειών με το πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή ενός τίτλου και πιέστε το πλήκτρο του στηλοθέτη για να μετακινήσετε τον τίτλο ένα επίπεδο προς τα κάτω στην ιεραρχία. Για να μετακινήσετε τον τίτλο προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο, πιέστε το Shift+Tab.

Το ανώτερο επίπεδο διάρθρωσης αντιστοιχεί στους τίτλους της διαφάνειας και το κατώτερο επίπεδο αντιστοιχεί στις επικεφαλίδες μιας διαφάνειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!