Κανονική

Εκκινεί την κανονική προβολή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τις διαφάνειές σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!