Παρουσίαση

Κοινές εντολές για διαφάνειες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Παρουσίαση.


Διαφάνεια

Εισάγει μια διαφάνεια μετά την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Διάταξη διαφάνειας

Ανοίγει ένα υπομενού με διατάξεις διαφανειών.

Αλλαγή κύριας διαφάνειας

Εμφανίζει τον διάλογο Διαθέσιμες κύριες διαφάνειες, όπου μπορείτε να επιλέξετε σχήμα διάταξης για την τρέχουσα διαφάνεια. Οποιαδήποτε αντικείμενα στη σχεδίαση διαφάνειας εισάγονται πίσω από τα αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Διπλότυπο διαφάνειας

Εισάγει ένα αντίγραφο της τρέχουσας διαφάνειας ύστερα από την τρέχουσα διαφάνεια.

Ανάπτυξη διαφάνειας

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια από οποιοδήποτε σημείο διάρθρωσης ανώτερου επιπέδου (το κείμενο ένα επίπεδο παρακάτω από το κείμενο του τίτλου στην ιεραρχία διάρθρωσης) στην επιλεγμένη διαφάνεια. Τα σημεία διάρθρωσης κάτω από το ανώτερο επίπεδο στην αρχική διαφάνεια μετακινούνται πάνω ένα επίπεδο στη νέα διαφάνεια.

Παρουσίαση οθόνης

Ξεκινά την προβολή διαφανειών σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!