Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει χάρακες στο πάνω και στο αριστερό ή δεξιό άκρο του χώρου εργασίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Χάρακες για να τοποθετείτε αντικείμενα στον χώρο εργασίας, για να καθορίζετε τις εσοχές της παραγράφου ή για να μεταφέρετε οδηγοί στη σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!