Επεξεργασία πεδίων

Επεξεργάζεται τις ιδιότητες ενός εισηγμένου πεδίου. Για να επεξεργαστείτε ένα εισηγμένο πεδίο, διπλοπατήστε πάνω του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.


Τύπος πεδίου

Καθορίζει τον τύπο ενός πεδίου.

Σταθερό

Εμφανίζει το περιεχόμενο του πεδίου όταν εισήχθη το πεδίο.

Μεταβλητή

Εμφανίζει την τρέχουσα τιμή του πεδίου.

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα για το πεδίο.

Μορφή

Επιλέξτε μία μορφή προβολής για το πεδίο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!