Βαθμιαίος αποχρωματισμός

Δημιουργεί σχήματα και τα κατανέμει με ομοιόμορφα βήματα μεταξύ δύο αντικειμένων σχεδίασης.

Το LibreOffice σχεδιάζει μία σειρά από ενδιάμεσα σχήματα μεταξύ δύο επιλεγμένων αντικειμένων και ομαδοποιεί το αποτέλεσμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Σταδιακή μετάβαση (LibreOffice Draw μόνο).


Ρυθμίσεις

Καθορίζει τις επιλογές για το βαθμιαίο αποχρωματισμό.

Βήματα

Εισάγετε τον αριθμό των σχημάτων που επιθυμείτε μεταξύ των δύο επιλεγμένων αντικειμένων.

Ιδιότητες βαθμιαίου αποχρωματισμού

Εφαρμόζει βαθμιαίο αποχρωματισμό στις ρυθμίσεις γραμμής και γεμίσματος των επιλεγμένων αντικειμένων.Για παράδειγμα, αν τα επιλεγμένα αντικείμενα συμπληρώνονται με διαφορετικά χρώματα, εφαρμόζεται εναλλαγή μεταξύ των δύο χρωμάτων.

Ίδιος προσανατολισμός

Εφαρμόζει ομαλή εναλλαγή μεταξύ των επιλεγμένων αντικειμένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!