Διαγραφή στρώσης

Διαγράφει την ενεργή στρώση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εισηγμένου επιπέδου, και μετά επιλέξτε Διαγραφή επιπέδου


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!