Διαγραφή διαφάνειας

Διαγράφει την τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Διαγραφή διαφάνειας.


Στο μενού περιβάλλοντος μιας σελίδας ή διαφάνειας μπορείτε να βρείτε την ακόλουθη εντολή μεταξύ άλλων:

Μετονομάζει την επιλεγμένη .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!