Διπλότυπο

Δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Διπλότυπο

Shift+F3


Δημιουργία διπλότυπων αντικειμένων

Αριθμός αντιγράφων

Εισάγετε τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.

Τιμές από επιλογή

Εικονίδιο

Εισάγει τις τιμές πλάτους και ύψους του επιλεγμένου αντικειμένου στα πλαίσια άξονας X και άξονας Y όπως και το χρώμα γεμίσματος στο κουτί της έναρξης. Δεν εισάγεται η γωνία περιστροφής του επιλεγμένου αντικειμένου.

Τοποθέτηση

Καθορίζει την θέση και την περιστροφή ενός διπλότυπου αντικειμένου σε σχέση με το επιλεγμένο αντικείμενο.

Άξονας X

Εισάγετε την οριζόντια απόσταση μεταξύ των κέντρων του επιλεγμένου και το διπλότυπου αντικειμένου. Οι θετικές τιμές μετακινούν το διπλότυπο αντικείμενο προς τα δεξιά και οι αρνητικές τιμές μετακινούν το διπλότυπο αντικείμενο προς τα αριστερά.

Άξονας Y

Εισάγετε την κάθετη απόσταση μεταξύ του κέντρου του επιλεγμένου και το διπλότυπου αντικειμένου. Οι θετικές τιμές μετακινούν το διπλότυπο αντικείμενο προς τα πάνω, ενώ οι αρνητικές το μετακινούν προς τα κάτω.

Γωνία

Εισάγετε την γωνία (0 ως 359 μοίρες) με την οποία θέλετε να περιστρέψετε το διπλότυπο αντικείμενο. Ο θετικές τιμές περιστρέφουν το διπλότυπο αντικείμενο προς τα δεξιά, ενώ οι αρνητικές προς τα αριστερά.

Μεγέθυνση

Καθορίζει το μέγεθος ενός διπλότυπου αντικειμένου.

Πλάτος

Εισάγετε το μέγεθος κατά το οποίο θέλετε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το πλάτος του διπλότυπου αντικειμένου.

Ύψος

Εισάγετε το μέγεθος κατά το οποίο θέλετε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το ύψος του διπλότυπου αντικειμένου.

Χρώματα

Καθορίζει το χρώμα για το επιλεγμένο και το διπλότυπο αντικείμενο. Αν δημιουργήσετε περισσότερα του ενός αντίγραφα, αυτά τα χρώματα καθορίζουν τα σημεία έναρξης και τέλους της διαβάθμισης των χρωμάτων.

Έναρξη

Επιλέξτε ένα χρώμα για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Τέλος

Επιλέξτε ένα χρώμα για το διπλότυπο αντικείμενο. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα αντίγραφα, το χρώμα εφαρμόζεται στο τελευταίο αντίγραφο.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις ορατές τιμές στον διάλογο στις προεπιλεγμένες τιμές κατά την εγκατάσταση.

warning

Δεν εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης πριν επαναφερθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!