Περιήγηση

Ανοίγει τον Περιηγητή, όπου μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε σε άλλες διαφάνειες ή να μετακινηθείτε μεταξύ ανοικτών αρχείων.

Μπορείτε ναπροσαρτήσετε το Navigator στην άκρη του χώρου εργασίας σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλοηγητής.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλοηγητής Ναι/Όχι

Πλοήγηση Ναι/Όχι

Από το πληκτρολόγιο:

F5


Εικονίδιο συμβουλής

Πατήστε +Shift+F5 για να ανοίξετε τον Πλοηγητή (Navigator), όταν επεξεργάζεσθε μια παρουσίαση.


Δείκτης

Μετατρέπει το δείκτη του ποντικιού σε μολύβι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε διαφάνειες κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών. Δεν μπορείτε να μεταβάλετε το χρώμα του μολυβιού.

Εικονίδιο

Δείκτης

Πρώτη

Μεταπηδά στην πρώτη .

Εικονίδιο πρώτης διαφάνειας

Πρώτη

Προηγούμενη

Οπισθοχώρηση κατά μία .

Εικονίδιο προηγούμενης διαφάνειας

Προηγούμενη

Επόμενη

Προώθηση κατά μία .

Εικονίδιο επόμενης διαφάνειας

Επόμενη

Τελευταία

Μεταπηδά στην τελευταία .

Εικονίδιο τελευταίας εγγραφής

Τελευταία

Λειτουργία μεταφοράς

Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε διαφάνειες και επώνυμα αντικείμενα σε μία ενεργή διαφάνεια. Μπορείτε να εισάγετε μόνο διαφάνειες και επώνυμα αντικείμενα από ένα αποθηκευμένο αρχείο. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε μόνο επώνυμα αντικείμενα ως αντίγραφα.

Εικονίδιο

Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος

Icon

Εισαγωγή ως σύνδεσμος

Εικονίδιο

Εισαγωγή ως αντίγραφο

Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος

Εισάγει διαφάνειες ως υπερσύνδεση (URL) στην ενεργή διαφάνεια.

Εισαγωγή ως σύνδεσμος

Εισάγει διαφάνειες ως σύνδεσμο στην ενεργή διαφάνεια.

Εισαγωγή ως αντίγραφο

Εισάγει ένα αντίγραφο μίας διαφάνειας ή ενός αντικειμένου με όνομα στην ενεργή διαφάνεια.

Προβολή σχημάτων

Στο δευτερεύον μενού μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται ένας κατάλογος με όλα τα σχήματα ή μόνο τα σχήματα που έχουν ονομαστεί. Χρησιμοποιήστε την μεταφορά και την απόθεση στον κατάλογο για να ανακατανείμετε τα σχήματα. Όταν καθορίζετε την εστίαση σε μία διαφάνεια και πιέστε το πλήκτρο Tab, επιλέγεται το επόμενο σχήμα στην καθορισμένη σειρά.

Υπάρχουσες διαφάνειες

Καταγράφει τις διαθέσιμες διαφάνειες. Διπλοπατήστε σε μία διαφάνεια για να την κάνετε ενεργή διαφάνεια.

Άνοιγμα εγγράφων

Καταγράφει τα διαθέσιμα αρχεία του LibreOffice. Επιλέξτε ένα αρχείο για να εμφανιστούν τα περιεχόμενά που μπορείτε να εισάγετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!