Παρασκήνιο

Ορίζει ένα παρασκήνιο, είτε για κάθε σελίδα ξεχωριστά είτε για όλες τις σελίδες μαζί στο ενεργό αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας και έπειτα πατήστε την καρτέλα Παρασκήνιο


Οι επιλογές για αυτό το παράθυρο διαλόγου περιγράφονται εδώ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!