Σελίδα

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας και έπειτα πατήστε την καρτέλα Σελίδα


Μορφή χαρτιού

Μορφή

Επιλέξτε μία μορφή χαρτιού που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού επιλέγοντας Χρήστης και εισάγοντας τις διαστάσεις μεγέθους στα πεδία Πλάτος και Ύψος.

Πλάτος

Εμφανίζει το πλάτος της μορφής του χαρτιού που επιλέξατε στο πεδίο Μορφή . Αν επιλέξατε τη μορφή Χρήστης , εισάγετε μία τιμή για το πλάτος της σελίδας.

Ύψος

Εμφανίζει το ύψος της μορφής του χαρτιού που επιλέξατε στο πεδίο Μορφή . Αν επιλέξατε τη μορφή Χρήστης , εισάγετε μία τιμή για το ύψος της σελίδας.

Κατακόρυφος

Ο προσανατολισμός των σελίδων είναι κατακόρυφος.

Οριζόντιος

Ο προσανατολισμός των σελίδων είναι οριζόντιος.

Τροφοδότης χαρτιού

Επιλέξτε την πηγή του χαρτιού για τον εκτυπωτή σας.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν το έγγραφό σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία μορφές χαρτιού, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό τροφοδότη για κάθε μορφή.


Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Περιθώρια

Καθορίστε την απόσταση μεταξύ του άκρου της εκτυπωμένης σελίδας και της εκτυπώσιμης περιοχής.

Αριστερά

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού άκρου της σελίδας και των δεδομένων. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση.

Δεξιά

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού άκρου της σελίδας και των δεδομένων. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση.

Πάνω

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του άνω άκρου της σελίδας και των δεδομένων. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση.

Κάτω

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου της σελίδας και των δεδομένων. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση.

Μορφή

Καθορίστε τη μορφή της αρίθμησης σελίδων.

Προσαρμογή αντικειμένου στη μορφή χαρτιού

Μειώνει την κλίμακα των αντικειμένων και το μέγεθος της γραμματοσειράς στη σελίδα έτσι ώστε να εκτυπώνονται στην επιλεγμένη μορφή χαρτιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!