Εξαγωγή

Εξάγει την παρουσίαση ή το σχέδιο σας και ορίζει τις επιλογές εξαγωγής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.


Οι ακόλουθες μορφές αρχείων σας παρουσιάζουν πρόσθετες επιλογές εξαγωγής αφού έχετε πατήσει στην Αποθήκευση:

c, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!