Εξαγωγή

Εξάγει την παρουσίαση ή το σχέδιο σας και ορίζει τις επιλογές εξαγωγής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή


Οι ακόλουθες μορφές αρχείων σας παρουσιάζουν πρόσθετες επιλογές εξαγωγής αφού έχετε πατήσει στην Αποθήκευση:

Έγγραφο HTML, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Αν επιλέξετε "Έγγραφο HTML" ως μορφή αρχείου, εμφανίζεται ο Εξαγωγή HTMLΟδηγός. Αυτός ο οδηγός σας οδηγεί στη διαδικασία εξαγωγής και συμπερίληψης της επιλογής για αποθήκευση των εικόνων στην παρουσίασή σας σε μορφή GIF ή JPG.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!